Contact Address

Guman Singh Memorial Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidhalaya
Phone :  9413369733
Email : gsmmttc@gmail.com
Address : Bheru chowk ,Sumerpur, pali